Blog
jednotlivé komentáře našich lidí na dění ve společnosti, politice atd...

Osud Jana Husa byl rozhodnut dříve, ne v Kostnici!

Jan Vondrouš

Abychom správně mohli interpretovat Kostnický koncil, musíme si uvědomit postavení dvou významných osobností - Jana Husa a Zikmunda Lucemburského. Teprve poté budeme schopni správně interpretovat důvody tragického mistrova skonu.

Jako každý rok si tento den připomínáme tragické upálení mistra Jana Husa v Kostnici, kde byl dosouzen církevním koncilem. Už málo se ale hovoří o tom, jaké důvody z hlediska geopolitického pojetí tehdejší Evropy, vedly k jeho obětování.

Abychom si však mohli tuto závažnou věc připomenout, sluší se, porovnat dvě nejvýznamnější osobnosti té doby. O té první víme mnoho: Jan Hus byl po vzoru J. Wicliffa reformátorem církve, který otevřeně kritizoval vše a žádal i hrdelní potrestání všech kleriků, kteří se znesvětili svému učení. Jak by tedy asi vypadala církev, kdyby papežem byl samotný mistr? Kněží by byli upalováni, docházelo by k topení hříšníků, dalším perzekucím ale i omylům a přehmatům...Náprava církve by se zvrhla stejně, jako francouzská revoluce a její přechod k vládě Jakobínů, anglická revoluce, či jiné...Všechno to, co jsem popsal, ale bylo pro tehdejší středověkou Evropu normální. Husovi kritici tak mohli počítat s tím, jak by se jim oplatil, kdyby církevní otěže vzal do rukou on. Na druhou stranu, jakou odplatu mohl čekat v případě, kdyby před církevní soud byl postaven on? ...Odpověď již z historie známe.

Druhou osobností, na kterou se ale velmi zapomíná, je samotný Zikmund Lucemburský. Je jen o dva roky starší než Jan Hus. Ten přichází do Prahy na studia ve svých šestnácti letech. Zikmund již v té době mluví sedmi světovými jazyky. A rok nato se stává králem Uherským, kde zdolává i místní vzdorovitou šlechtu.

Roku 1396 se však stává něco nečekaného, Jan Hus získává titul mistra svobodných umění (nerušeně si studuje v Praze), Zikmund Lucemburský je na hlavu poražen 25. září v bitvě u Nikopole osmanskými Turky. Nastává reálné a první nebezpečí islamizace střední Evropy. Jihovýchod již byl ovládnut, Bulharsko například díky této bitvě definitivně padlo a Turkům se naskytla otevřená možnost vpádu do celé Evropy. Jen neshody mezi Mongoly a Turky vedly k pozastavení výbojů. Již před touto bitvou však Zikmund dokázal zalarmovat celou Evropu a vytvořit společné vojsko pro danou věc. V rámci boje proti Turkům (jako jediný císař římský) neváhal ani navštívit Anglii. Ta v té době marnotratně pouštěla žilou sobě i Francii v rámci stoleté války.

A tak se stává 8. listopadu 1414 Zikmund Lucemburský římským králem a na to svolává Kostnický koncil, aby vyřešil a konsolidoval moc církevní, kterou tolik potřeboval na válku proti islámu. Ano, nebojím se to takto napsat. Neudržitelnost papežského schizmatu (v té době byli dva papeži), různorodost kázání kněží a necelistvost, ale především turecká hrozba, mu dávala jasnou příčinu udělat v těchto věcech jasný pořádek.

Jan Hus tak měl být pouze věc, kterou bylo třeba vyřešit. Byl prostředkem, kterého využíval již Václav IV. v rámci svých politických ambicí, a nikoliv účelem. Který panovník by chtěl, aby kněz ukazující na zhýralé duchovní kněží, jednou neukázal na zhýralost svého krále? To je ale stále ten zástupný problém. Samotný koncil z hlediska panovníka měl vyřešit dvě věci: stanovit papeže, ustanovit pravidlo, aby koncil (do kterého může zasahovat císař) byl nad oním papežem, a aby bylo možné vybírat odpustky ...Ano ty odpustky, proti kterým tak Jan Hus bojoval, a které právě Zikmund tolik potřeboval na boj proti Turkům. V tuto chvíli se prostě politicky střetnout museli.

K upálení mistra Jana Husa došlo z důvodu jeho neznalosti geopolitických problémů Evropy a které si na rozdíl od něj Zikmund uvědomoval. Vždyť ještě kolem roku 1200 byl problém Islámu vzdálený Evropě, bojovalo se stále ve Svaté zemi, ale pouhých dvě stě let poté je ta situace úplně jiná (co na tom, že Španělsko v té době úspěšně organizovalo reconquistu, to bylo za Pyrenejemi...), Islám byl na dosah, v Bělehradě, v Sofii, v Constanzi.

Napadá mne poslední otázka: co by se stalo, kdyby Jan Hus odvolal. V oné rovině politické by samozřejmě také popřel sám sebe. Po návratu domů by měl problémy s těmi, co ho následovali. Neměl by co přednášet, protože by si buď protiřečil, nebo porušoval jednou porušené, byl by za blázna... Skončil by v kruhu osamocen. Reforma církve musela ještě sto let počkat. Revoluční pokroková síla byla v tomto okamžiku dějin udolána duchovními, ale především geopoliticky vyššími cíly sjednocené Evropy.

Vedle Jana Husa by tedy neměl být Zikmund Lucemburský opomíjen. Kdyby se povedlo jeho snění o Evropě, mohly by sirotčí a panská vojska stát proti Turkům a ne proti sobě u Lipan. My si ale radši vždy budeme připomínat ty Lipany...

Schizofrenie tohoto státu je enormní!

Jan Zahradník

Není to tak dlouho, co se objevily články o tom, jak města, ministerstva, ale i stát prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, rozprodávají nemovitosti prakticky za hubičku.

Stát a samospráva se zbavuje nepotřebného majetku. Lze souhlasit s tím, že správa takových věcí je opravdu drahá a daňové poplatníky vyjde na mnoho peněz. Proto je lepší, když ubude takových nemovitostí i úředníků, kteří se o ně starají. No, v tom druhém případě už si tak jistý ale nejsem.

Co jsem si ale zcela jistě jistý, že na každé radnici většího okresního města je dnes zapsáno tisíc až dva tisíce bezdomovců. Ponechme stranou jejich osudy, zda se nechávají zapsat kvůli exekucím a bydlí spíše skutečně v nějaké pěkné vile, a tedy tímto krokem jen maskují sami sebe, nebo zda skutečně nemají kde bydlet. I kdyby z toho těch 10% bylo lidí bez přístřeší, pořád to jsou stovky a pořád je to velmi významná část obyvatelstva celkově.

Otázka se tedy přímo nabízí: proč se politici ať již na radnicích či ve státě zbavují majetku a přitom nechávají živořit spoluobčany na ulici?

Nebylo by lepší alespoň část toho majetku rekonstruovat na malometrážní sociální byty, kde by se dala příležitost nového startu těm lidem, kteří nemají střechu nad hlavou? Nebylo by lepší takové byty pronajmout mladým lidem, kteří s nástupními platy 12 - 17000,- Hrubého jen těžko dosáhnou na hypotéku, či samotný pronájem většího bytu, aby bylo možné založit rodinu?...Vždyť dnešní komerční cena bytu 3 plus 1 v řádech 10 - 15.000 Kč je prakticky zničující.

Ale to politiky nezajímá. Nyní je bude zajímat rozdávání koblih, gulášů a vábení na předvolební sliby. Chápu, že reálné a konstruktivní jednání v bytové politice chybí a že nebude, protože politici myslí na 4 roky do předu a tato politika vyžaduje dlouhodobější časové rozmezí.

Jenže, to bychom nesměli být v České republice.

Zdroj: https://josefzahradnik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=612049

Pan předseda senátu zabodoval!

Je to tak, všichni ti malí soukromníci půjdou do fabrik, protože automobilový průmysl volá! Tak ke strojům páni podnikatelé, podnikatelky, kadeřnice, majitelé koloniálů a malíři pokojů. Čeká vás skvělá budoucnost: pás, manuální jednoduchá práce, denní, noční ... a pak už jen samá perspektiva. Ta nejlepší: vstup do odborů...

Předseda Senátu Milan Štěch, druhý nejvyšší představitel státu, by si přál, aby ubylo malých podnikatelů. Továrny na díly pro automobilový průmysl mají brány otevřené a už je asi nebaví dovážet zahraniční nádeníky prostřednictvím pracovních agentur. A tak by bylo nejlepší zvednout těmto podnikatelům odvody, aby se k branám podniků nahrnuli sami.

Jenže:

Se říká, že by si lidé měli zamést nejprve před vlastním prahem, než začnou kritizovat druhé. Chce se mi proto zeptat pana předsedy Senátu PČR, jak je možné, že za takovou práci v těch fabrikách není stejná mzda. Jak je možné, že dělník, který pracuje ve Škodovce v Mladé Boleslavi bere 27.000 v průměru hrubého a dělník, který dělá pro servisní firmu vyrábějící spínače do stejných, naprosto stejných automobilů, bere v Benešově nad Sázavou "pouhých" 13.000,- Kč hrubého? ... Proč se nezajímá pan odborář Štěch právě o tyto rozdíly?

Jak je možné, že je firma, která má tzv. kmenové zaměstnance a pak má někoho koho najímá přes agenturu a tito lidé (a je jedno, že jsou třeba z Maďarska či Ukrajiny) berou zlomek mzdy než kmenoví zaměstnanci? ... Jaký je mezi nimi rozdíl? ... Není to náhodou daleko větší diskriminace, než když soukromý podnikatel vydává na odvodech míň, ale je jeho rizikem jak dopadne, když bude nemocný či půjde do důchodu (a stát je méně zatížen administrativou atd.), zdali najde své zákazníky či nikoliv?...

Říká se, že automobilový průmysl dnes prakticky drží na nohou kompletně celou ekonomiku České republiky. To je skvělé. Podpořme to ještě tím, že všechny malé podnikatele naženeme do těch továren. Co ale již pan odborář a šéf Senátu neříká, co budeme dělat, až automobilový průmysl splaskne, až zahraniční investoři posunou své fabriky zase dál na východ a až díky elektromotorům, elektronice atd. už v těch továrnách ti dělníci nebudou potřeba... Co pak bude s tou armádou nezaměstnaných? To už nám pan Štěch nějak neříká...

Chápu, že sociální demokraté potřebují voliče, pan Štěch odboráře a automobilový průmysl své dělníky, aby chrlil miliony aut a spotřebitelé aby si jednou zadav roky mohli koupit nové auto na splátky. Aby pak zjistili, že na ty splátky nemají, aby se dostali do dluhů a stali se vazaly tohoto systému, ze kterého není úniku. Myslím, že by bylo třeba hledat jiné dlouhodobější cesty, než krátkozraká řešení druhého nejvyššího představitele této země.

Jan Vondrouš

Před volbami do Evropského parlamentu, které se uskuteční 24. a 25. května, přináší ČT24 čtyři zvláštní vydání pořadu Politické spektrum. V něm diskutují zástupci kandidujících hnutí a stran, které nejsou zastoupeny v českém zákonodárném sboru.

Rozhovory s lídry kandidátek do evropských voleb: Josef Zahradník (NE-VOLIM.CZ)

Ve čtvrtek minulého týdne jsme se z médií dozvěděli senzační zprávu o tom, jak nám poslanec za hnutí ANO Jaroslav Faltýnek úkoluje ředitele ÚHOS z hlediska výběrového řízení společnosti na výběr mýtného. Od té doby ticho.

To jsem četl na nějakém fóru. Ano správně, je proto potřeba je potrestat, zničit, elektronicky zaevidovat, zkontrolovat a napařit padesátitisícové pokuty, aby již nikdy, podotýkám NIKDY, je nenapadla taková věc, jako podnikání.

Výsledkem tragické dopravní nehody jsou zatím tři mrtví a několik těžce zraněných včetně strojvedoucího, který pravděpodobně přišel o nohy. V rámci nejrůznějších diskuzí se nyní řeší míra zavinění, bezpečnost na železnici, výstavba nadjezdů, podjezdů a rušení přejezdů, ale na to nejdůležitější se opět zapomíná - na prevenci.