Kandidáti do Evropského parlamentu 2019
Představení jednotlivých kandidátů politického hnutí NE-VOLIM.CZ kandidujících ve volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019.

Lídr kandidátky pro volby do EP 2019


Josef Zahradník

Věk: 33

Povolání: dopravní specialista kolejových vozidel

Motto: Všichni se předhánějí v tom, jak navyšují důchody, mzdy a podobně. Nikdo již neříká, že je 

hluboký rozdíl mezi mzdou dělníka v podniku Škoda Mladá Boleslav a dělníka, co montuje brzdy, nebo čalounění do stejných vozidel, ale pod jinou subdodavatelskou firmou. A tak se to děje v celé Evropě. Pomáhat narovnávat podmínky je zkrátka nutné stále.

Zájmy: cyklistika, florbal, kino, divadlo, politika

Rozhovor s Josefem Zahradníkem, pro Český rozhlas, naleznete zde

Ostatní kandidáti dle pořadí

Sabina Sejkorová

Věk: 21 let

Povolání: vysokoškolská studentka oboru Mezinárodní vztahy, MUP Hradec Králové

Motto: Ráda cestuji a bez otevřených hranic bych si Evropu nedokázala představit. V případě zvolení bude mým cílem zvýšení povědomí o práci europoslanců mezi spoluobčany, pomoc mladým lidem s hledáním práce a profesionální reprezentace České republiky a českých národních zájmů na půdě Evropského parlamentu.

Zájmy: cestování, hispanistika, výtvarné umění

Jazyky: AJ, Šp  - výborná komunikační úroveň

Rozhovor se Sabinou Sejkorovou si můžete přečíst zde

Bc. Jan Vondrouš

Věk: 42

Povolání: předseda politického hnutí NE-VOLIM.CZ podnikatel, lektor cizích jazyků, student oboru politologie - historie na UJEP v Ústí nad Labem.

Motto: Češi jsou národem šikovných hlav i rukou. Nejen ve sklářské či automobilové výrobě, ale i z hlediska IT, výzkumu atd. držíme světová prvenství. Přesto si sami poškozujeme zemi, která nám byla propůjčena a ne darována. Mým cílem je proto omezení jízd kamionů v rámci celé Evropy tak, aby co nejvíce zboží šlo po železnici, která by měla být v rámci EU zvýhodněna.

Zájmy: historie, politika, příhraniční spolupráce, cestování, kultura, Jan Masaryk a Česko-německé vztahy.

Jazyky: Aj, Ně - pokročilá znalost, Šp, Ru - základní znalost.

Richard Mihula

Věk: 49

Povolání: administrativní pracovník v oblasti správy nemovitostí.

Motto: Každý z nás velmi rychle stárne, aniž bychom si to uvědomovali. A i ve stáří budeme potřebovat podporu, abychom nebyli sami. Proto také chci podpořit kandidátku, která má v programu rozšíření programu Erasmus nejen pro studenty, ale vytvoření podobného programu i pro seniory.

Zájmy: cestování, historie

Jazyky: Rj - pokročilý, Aj - základní

Bc. Petr Žampach

Věk: 22

Povolání: Student Mezinárodních vztahů, MUP Hradec Králové

Motto: Do politiky chci vstoupit proto, abych lidem ukázal, že změna je možná. Díky stáži v Evropském parlamentu jsem také pochopil, že ne všechno, co naši politici svalují na Brusel, je pravda. Na druhou stranu se po zkušenosti z Bruselu vůbec nedivím, že lidé nemají EU v lásce. Evropská politika se musí více otevřít občanům a toho mohou dosáhnout jen ti lidé, kteří mají elán a jsou pro něj ochotni nasadit vše.

Zájmy: veřejné dění, tanec, air-soft, cestování

Jazyky: Aj, Fr - pokročilý, Ru - výborný.

JUDr. Alexander Klimeš

Věk: 77

Povolání: advokát, přísedící u Obvodního soudu

Motto: Jsou města, která se snaží vyjít vstříc starým lidem a pomoci jim v trávení volnočasových aktivit. Tito staří lidé pak mají větší pocit bezpečí, sounáležitosti a méně možností naletět šmejdům, kteří je nejdřív okrádali pomocí zájezdů a nyní prostřednictvím nabídky výhodných energií. Chtěl bych, aby i Evropská Unie  dávala více prostředků na podporu cestování a volnočasových aktivit seniorů, protože si myslím, že i my staří máme právo poznávat výhody sjednocené Evropy a aktivně se na této jednotě podílet.

Zájmy: politika, rejdařství, lodní doprava, historie, lidská práva.

Jazyky: Rj - pokročilý, Nj - pokročilý, Aj - začátečník.Miroslav Vašek

Věk: 49

Povolání: zdravotník Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod 

Motto: "Celý svět národní suverenity nám mizí - s ním i obsah teorie společnosti, na níž je založená skoro celá sociologie první moderny." Ulrich Beck

Zájmy: sociologie, psychologie ,Cimrmanologie

Jazyky: Ru - pokročilý, Aj - základní znalost

Tereza Šmajsová

Věk: 21

Povolání: studentka Fakulty humanitních studií UK

Motto: Evropa nám mladým dává mnohé. Můžeme cestovat, poznávat jiné kultury a obohacovat se navzájem. Studovat a chápat, že sounáležitost v rámci  EU má své opodstatnění. Evropa nikdy nebyla tak dlouhou dobu bez válek a mír, který unie ve své podstatě zajišťuje nám dává neskutečné možnosti. Proto chci prohlubovat povědomí o Evropské unii a podílet se na odstraňování neduhů, které samozřejmě i EU má.

Zájmy: fotografování, kultura, cestování, první pomoc.

Jazyky: Aj, Fr, Ru - pokročilá až výborná komunikační úroveň, Nj a La - základní.

Bc. Ivan Fabián DiS

Věk: 61

Povolání: učitel praktické výchovy v oboru elektrotechnika, dudák

Motto: Evropa má být nejenom jednotná, ale také rozmanitá! Vadí mi, že se vše sjednocuje, místo toho, aby se podporovala různorodost. Další velký prostor pro zapojení Evropské unie vidím v podpoře učňovského školství, které prakticky skomírá. Každý chce být právník, nebo ekonom, ale elektrikářů a tesařů je také potřeba. Tak tedy proč nepodpořit migraci mladých lidí ze Španělska, když tam mají takovou nezaměstnanost a nedat jim prostor k uplatnění v rámci Evropy jinde, na místo lidí, kteří přicházejí do Evropy z venčí.

Zájmy: hudba, cestování, hra na dudy, historie

Jazyky: Aj,  pokročilá až výborná komunikační úroveň, Nj a Rj - základní.


Jan Prokeš

Věk: 29

Povolání: soukromý podnikatel, zastupitel obce Žumberk

Motto: Komunální politika je základním kamenem pro další politiku, ať již celostátní, krajskou, nebo tu evropskou. Přímé spojení však chybí, je spíše zprostředkované přes kraje nebo jednotlivá ministerstva. A tyto instituce si samozřejmě hrají své politické hry. Chtěl bych proto změnit tento způsob "politizování" a přiblížit víc evropská témata občanům, kteří žijí na vesnicích a ve městech. Evropské orgány by měly mít přímý kontakt s obcemi. Druhou věcí která se mi nelíbí, je ekologie. O ní se hojně mluví, ale málo dělá. A právě v tom vidím smysl Evropské unie a její možnosti, tedy aby řešila podstatné věci a ne normy na zahnuté banány.

Zájmy: politika, bytová problematika, zahraniční vztahy.

Jazyky: Aj, Fr,  - pokročilý , Nj  - základní.

Jiří Voslář

Věk: 46

Povolání: technický pracovník v ostraze osob a budov

Motto: Každým okamžikem se Evropa stává vyspělejší a lepší díky moderním komunikačním prostředkům a rozvoji IT technologií. Přesto v Čechách stále platíme nehorázné částky za data a za volání. I v Polsku mají levnější data i smsky jak v Čechách. Chtěl bych proto, aby v rámci Evropy existoval určitý základní standart, který by byl pro seniory studenty a lidi z nízkopříjmových skupin. Nemyslím si, že by to byl pro operátory takový problém a navíc by jim samotným to zajistilo určitou výhodu stálých zákazníků.

Zájmy: fotografování, kultura, divadlo, zbraně.

Jazyky: Aj,  - pokročilá , Nj  - základní.


Pavel Křivka

Věk: 58

Povolání: podnikatel, překladatel a botanik

Motto: Evropskou unii je třeba změnit. Politické elity, které dnes jezdí do Bruselu bohužel jen reprodukují názory svých oligarchů, místo toho, aby předkládali své vlastní vize. Po pěti letech pak bývají vyměněni za nové lídry, aby se ukázalo novátorství politických špiček, ale přitom se nic nezmění. Jen kosmetické úpravy. Pokud chce Evropa jednotně konkurovat a být silná, musí se změnit zevnitř.

Zájmy: botanika, Holandsko, Čína, historie, cestování, kultura

Jazyky: Ru, Aj, Nj, Nd - pokročilý, Čínsky - základní znalost.

Lucie Mösr


Věk: 33

Povolání: floristka a majitelka Květinového Ateliéru 26, výtvarnice & lektorka

Motto: Politici v České republice spíše podnikatele zatěžují, než aby jim pomáhali v růstu a umění prosadit se. Přitom právě v Evropě mají všude podnikatelé mnoho příležitostí a tamní úřady jim v jejich podnikání vycházejí vstříc. Proto chci, aby i čeští úředníci dělali stejnou službu, jako jinde v Evropě, tj. sloužili nám občanům a ne zájmům a příkazům těch nahoře.

Zájmy: květiny, umění, literatura, divadlo, fotografování, příroda, cestování

Ing. Tomáš Foral

Věk: 53

Povolání: podnikatel v oblasti zahradnictví a sadařství, soudní znalec

Motto: Evropskou unii je třeba změnit. Politické elity, které dnes jezdí do Bruselu bohužel jen reprodukují názory svých oligarchů, místo toho, aby předkládali své vlastní vize. Po pěti letech pak bývají vyměněni za nové lídry, aby se ukázalo novátorství politických špiček, ale přitom se nic nezmění. Jen kosmetické úpravy. Pokud chce Evropa jednotně konkurovat a být silná, musí se změnit zevnitř.

Zájmy: botanika, zahradnictví, ochrana přírody, výsadba stromů.

Jazyky:  Aj, Rj  - pokročilý,  Nj. - základní znalost.


Ing. Petr Gotthard

Věk: 41

Povolání: IT technik a systémový specialista

Motto: Evropskou unii je třeba změnit. Politické elity, které dnes jezdí do Bruselu bohužel jen reprodukují názory svých oligarchů, místo toho, aby předkládali své vlastní vize. Po pěti letech pak bývají vyměněni za nové lídry, aby se ukázalo novátorství politických špiček, ale přitom se nic nezmění. Jen kosmetické úpravy. Pokud chce Evropa jednotně konkurovat a být silná, musí se změnit zevnitř.

Zájmy: historie, cestování, kultura, počítače, inteligentní doprava

Jazyky: Aj, Nj, - pokročilý.

Ladislav Auda

Věk: 47

Povolání: soukromý podnikatel v oblasti mediálních služeb a propagace

Motto: Evropskou unii je třeba změnit. Politické elity, které dnes jezdí do Bruselu bohužel jen reprodukují názory svých oligarchů, místo toho, aby předkládali své vlastní vize. Po pěti letech pak bývají vyměněni za nové lídry, aby se ukázalo novátorství politických špiček, ale přitom se nic nezmění. Jen kosmetické úpravy. Pokud chce Evropa jednotně konkurovat a být silná, musí se změnit zevnitř.

Zájmy: historie, cestování, kultura, média, filmy,

Jazyky: Aj, Nj, - pokročilý.

Lukáš Soukup

Věk: 30

Povolání: kuchař

Motto: Evropskou unii je třeba změnit. Politické elity, které dnes jezdí do Bruselu bohužel jen reprodukují názory svých oligarchů, místo toho, aby předkládali své vlastní vize. Po pěti letech pak bývají vyměněni za nové lídry, aby se ukázalo novátorství politických špiček, ale přitom se nic nezmění. Jen kosmetické úpravy. Pokud chce Evropa jednotně konkurovat a být silná, musí se změnit zevnitř.

Zájmy: hudba, mixování, Trance music, cestování, kultura

Jazyky: Aj, Nj, - pokročilý.

Matěj Štrobl

Věk: 23

Povolání: svářeč, autoklempíř

Motto: Evropskou unii je třeba změnit. Politické elity, které dnes jezdí do Bruselu bohužel jen reprodukují názory svých oligarchů, místo toho, aby předkládali své vlastní vize. Po pěti letech pak bývají vyměněni za nové lídry, aby se ukázalo novátorství politických špiček, ale přitom se nic nezmění. Jen kosmetické úpravy. Pokud chce Evropa jednotně konkurovat a být silná, musí se změnit zevnitř.

Zájmy: historie, cestování, kultura, počítače, inteligentní doprava

Jazyky: Aj, Nj, - pokročilý.

Jaroslav Ociepka

Věk: 27

Povolání: invalidní důchodce, poštovní doručovatel

Motto: Evropskou unii je třeba změnit. Politické elity, které dnes jezdí do Bruselu bohužel jen reprodukují názory svých oligarchů, místo toho, aby předkládali své vlastní vize. Po pěti letech pak bývají vyměněni za nové lídry, aby se ukázalo novátorství politických špiček, ale přitom se nic nezmění. Jen kosmetické úpravy. Pokud chce Evropa jednotně konkurovat a být silná, musí se změnit zevnitř.

Zájmy: historie, hodiny a hodinářství, kultura,

Životní sen: chtěl bych mít muzeum hodin.