Jákým způsobem poskytnout dary?

03.04.2019

Kdo a jak nám může poslat dar 


 • Abyste nám mohli dát dar, musíte být především českým občanem nebo českou právnickou osobou. Kromě toho existují další omezení, která naleznete v § 18 odst. 1.
 • Pokud se rozhodnete darovat  finanční částku do 1000 Kč a splňujete požadavky v § 18 odst. 1 (jste český občan, česká právnická osoba, atd.) můžete nám peníze bez dalších byrokratických zátěží poslat na náš 1. účet. V poznámce k platbě však nezapomeňte uvést své jméno, příjmení, datum narození (případně obchodní název společnosti a IČO) a slovo dar.
 • Rozhodnete-li se poskytnout  dar převyšující hodnotu 1000 Kč, musíte s námi uzavřít darovací smlouvu (§ 18 odst. 5).
 • Darovací smlouvu vám na požádání zašleme v elektronické podobě (mail: sekretariat@ne-volim.cz) Vytiskněte ji ve dvou kopiích, vyplňte, podepište a pošlete na naší adresu "U Stadionu 297, 41156 Bohušovice nad Ohří" . Případně pošlete také scan smlouvy na sekretariat@ne-volim.cz, kde se můžete domluvit na jejím osobním předání. Po obdržení smlouvu podepíšeme a jedno vyhotovení Vám vrátíme. Následně nám převedete dar na náš 1. účet. V poznámce k platbě nesmíte zapomenout uvést své jméno, příjmení, datum narození (případně obchodní název společnosti a IČO) a slovo dar.
 • Fyzické osoby (zaměstnanec, OSVČ) mohou o hodnotu daru snížit základ daně z příjmů, pokud úhrnná hodnota darů v daném roce přesahuje 2 % základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze takto odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně.
 • Právnické osoby založené za účelem podnikání mohou snížit základ daně o dar, jehož hodnota je alespoň 2 000 Kč. V úhrnu mohou tímto způsobem odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Velmi důležité při poskytování darů politickým stranám 


 • Dar převádíte vždy pouze na náš  účet, a to i v případě, že účelem tohoto daru je financování voleb (stanovisko ÚDHPSH č.1, stanovisko ÚDHPSH č.2).
 • Do kolonky poznámka k platbě musíte uvést své "JMÉNO", "PŘÍJMENÍ" a "DATUM NAROZENÍ" nebo "OBCHODNÍ JMÉNO" a "IČO" (§ 18 odst. 4, respektive § 19h odst. 1 písm. h) a účel platby "DAR" (§ 17b odst. 1).
 • Postih za neuvedení účelu platby (slovo "DAR") při poskytnutí finančního daru je přísný, a je upraven pro fyzické osoby § 19i odst. 1 a 2, pro právnické osoby § 19j odst. 1 a § 19j odst. 3.
 • Částka od jednoho dárce nesmí za rok přesáhnout 3 miliony Kč (§ 18 odst. 2).
 • Vadně zaslaný dar, který obdržíme, jsme nuceni vrátit (§ 18 odst. 3).