Reportáž s Josefem Zahradníkem

20.04.2019

 Český rozhlas Představení programu

      Josef Zahradík

1) Máte přesně jednu minutu na představení programu

Chceme, aby všechny exekuce dlužníka spadaly pod jednoho exekutora a tím se snížily náklady na vymáhání.

Prosazujeme jednotný zákaz jízd kamionů v rámci EU.

Chceme pomáhat absolventům s hledáním práce, nabízet stáže v Evropském parlamentu a získat více prostředků pro program Erasmus.

Pro seniory chystáme alternativu tohoto programu.

Budeme tvrdě prosazovat jednotnou kvalitu potravin - nejsme popelnice Evropy! 

Zasadíme se o jednotné ceny mobilních tarifů.

Chceme udržet českou korunu jako národní měnu, vědomi si rizik spojených se zavedením eura.

Odmítáme přijímání migrantů - těm se musí pomáhat v zemi původu.

Chceme zdravou přírodu a čisté oceány.

2) Jak si představujete své osobní zapojení do práce v Evropském parlamentu? Čemu konkrétně se chcete věnovat Vy osobně?

Velmi blízká je mi problematika sociální politiky a s tím spojená, např. výše minimální mzdy a exekuce. Rád bych se ale zasadil i o zlepšení pracovních a životních podmínek u ekonomicky aktivního obyvatelstva.

3) Měla by se Evropská unie v něčem změnit? V čem? 

Evropská unie by se měla více otevřít lidem, ubrat byrokracie, více přemýšlet nad podobou směrnic, než je vypustí ven a zbytečně namíchne lidi - viz. Zbraňová směrnice. Také chci, aby jednání výborů nebyla pouze žvanírna o ničem. Plácat se po ramenou a děkovat všem za práci, která k ničemu nevede, opravdu není cesta, kterou bychom se měli vydávat. Ale to je procedurální záležitost.

4) Ve které frakci Evropského parlamentu budete v případě svého zvolení pracovat?

Na tuto otázku je prozatím brzy. Samozřejmě máme nějakou představu, ale o členství v konkrétní frakci rozhodne vedení hnutí až po volbách. Nechte se překvapit.

5) Na co by měla EU vydávat největší část svého rozpočtu? Ve kterých oblastech by měla výdaje posílit a kde omezit? 

Zrušit Frontex, omezit výdaje na stěhování do Štrasburku a osekat provozní výdaje na budovu EP v Lucemburku. Investovat by se rozhodně mělo do mladé generace a narovnávání sociálních rozdílů mezi zeměmi EU. Největší objem financí by měly zaujímat dotační programy.

6) Je podle Vás důležité, jestli poslanci Evropského parlamentu umí cizí jazyky? Které jazyky Vy osobně ovládáte?

Myslím si, že je důležité, aby poslanec uměl alespoň jeden cizí jazyk. Tlumočník nebude nikomu sedět za zadkem nonstop. Osobně ovládám AJ a NJ, ale ne na výborné úrovni, která se, jak doufám, v Bruselu zvýší.