Petice Slánsko
Petice za změnu volebních obvodů do Senátu PČR

Neférový volební obvod!

Proč bych měl volit někoho z Litoměřic? To si asi říká každý ze Slaného, Zlonic, nebo Velvar. A má pravdu. Senátní obvod 29 - Litoměřicko, Roudnicko a Slánsko je trochu neférový. Jednou za šest let, kdy se volí kandidát do Senátu PČR se nahrnou kandidáti z Litoměřicka na Slánsko a slibují voličům téměř modré z nebe. Jenže ... Pak se po nich na šest let slehne zem. Naproti tomu kandidát, který by pocházel právě ze Slaného by šanci na úspěch ve volbách měl pramalou. Musela by to být hodně silná osobnost.

Zastávám názor, že senátor by měl být z daného regionu. Měla by to být regionální osobnost, která má k oblasti vztah a která umí pomáhat ve všech směrech. Umí přenášet regionální témata do celostátní politiky, tedy do Senátu a přes něj do Poslanecké sněmovny. Proto také kandiduji do Senátu, protože mi není lhostejná železniční doprava, která je omezována na Lovosicku a bojím se, že brzy zanikne nemocnice v Roudnici, neboť nadnárodní společnosti, která má o obě nemocnice zájem (v Roudnici i Litoměřicích), nepůjde o nic onoho než o zisk. A ten se nejlépe získává z LDN, nikoliv z ambulantní a chirurgické péče. Historie nemocnice v Lounech je toho důkazem. Buďme rádi, že ta ve Slaném funguje.

Pokud volební obvod kopíruje bývalý okres, má to senátor jednoduché. Může pomáhat a vznášet dotazy na kraj, v Senátu atd. Pokud jde senátní obvod napříč bývalými okresy a ještě navíc kraji, je to potíž a nefér. Ten z Litoměřic, pokud bude chtít vykonávat svůj mandát zodpovědně, bude muset kvůli Litoměřicím jezdit do Ústí a kvůli Slanému do Prahy. Reálně to asi nikdo dělat nebude. Naproti tomu my jsme se rozhodli kandidovat kvůli petici za obnovení tratě Lovosice - Teplice, která je již pět let neprovozní díky sesuvu půdy. Oslovit jsme chtěli především občany Velemínska. Bohužel, tyto obce zase pro změnu (ač v okrese Litoměřice) byly přiděleny pod jiný senátní obvod!A to je prostě nefér!

Všichni politici si stěžují na malou volební účast u senátních voleb. Ale pak sami znevažují roli voličů a pod rouškou umělé spravedlnosti vytvářejí sice rovnoměrné obvody se sto tisíci obyvateli, ale s žádným vztahem k regionu. Je to anomálie. Přitom kdyby bylo 81 senátorů, kde by volební obvody kopírovaly bývalé okresy byl by zcela jistě zájem vyšší. To se ale asi nehodí.

I v rámci Slaného by to bylo férovější. Tamní obyvatele by měli svého senátora v Kladně a ten by to neměl tak daleko. Mohl by bojovat za obchvat Slaného, rychlejší napojení směrem na Kralupy nad Vltavou a do Prahy atd. Jen chtít.

Nechci obyvatelům Slaného a přidružených obcí lhát. Chci narovnat Senát a zahájit diskuzi na toto téma. Přiblížit víc senátora danému regionu, neboť tady nejde jen o Slaný ale v rámci republiky je takových neférových obvodů víc. Okres Semily například senátora nemá vůbec. Podpořte proto prosím mou snahu o narovnání něčeho, co skutečně není fér.

Děkuji Jan Vondrouš

Text petice

Petice

"za změnu volebního zákona a stanovení senátních obvodů na základě historicky daných okresů"

místo dnešních, uměle vytvářených, nesourodých celků jimiž senátní obvody bezesporu jsou.

dle čl. 18 zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod , a zákona č. 85/199 0 Sb., o právu petičním

"My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice, žádáme tímto Senát Parlamentu České republiky, aby podpořil svým jednáním změnu volebního zákona a napravil tak nesmyslné vytvoření senátních obvodů, které neodpovídají územnímu uspořádání a tím napomáhají k omezení výkonu mandátu senátora a celkové společenské neochotě volit ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky. Neboť máme zato, že takto zvolený senátor nemá mnoho zájmu angažovat se ve věcech společenských a politických v rámci celého svého obvodu, ale pouze tam, kde je mu jeho oblast bližší. Napravením této křivdy by došlo k většímu zájmu voličů o tyto volby a zcela jistě by to znamenalo zvýšení důstojnosti Senátu Parlamentu České republiky jako takového."

Za petiční výbor:

Jan Vondrouš, U stadionu 297, 41156 Bohušovice nad Ohří

Anna Voříšková, Matěje Kopeckého 406/1 Ústí nad Labem 40003

Josef Zahradník, Výškov 106, 44001 Louny

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

V Lovosicích dne 21.8.2018

Jménem petičního výboru

Jan Vondrouš

Adresováno: Senát Parlamentu České republiky, Valdštejnské náměstí 17/4, 11801 PrahaPetiční místa:

Oslovující leták v rámci voleb do Senátu za Slánsko:

Neférový obvod!

Vážení voliči, také vám přijde divné volit někoho do Senátu PČR, když ani nevíte co je zač? V rámci regionu Slánsko jste připojeni k Litoměřicím, ale věci, ve kterých by vám mohl váš senátor pomoci, jsou záležitostmi spíše Středočeského kraje. Nebude se tak o vás a vaše problémy starat a vy budete zajímaví pro takového senátora jen dva či tři měsíce před volbami zase za šest let. Na druhou stranu v okamžiku, kdy bude kandidovat do Senátu člověk z oblasti města Slaný, nezíská pochopitelně podporu pro zvolení na Litoměřicku. Proto, jako kandidát do Senátu PČR vám nabízím petici, která by otevřela diskuzi nad tímto problémem. Myslím si, že si senátní obvody zaslouží regionální uspořádání podle starých okresů a nikoliv jak se to děje nyní podle rádoby spravedlivých obvodů, kde je sto tisíc voličů. Stejně je volební účast v každém okrese jiná a každý senátor je tedy zvolen různým počtem voličů ať chceme nebo ne. Naopak regionální uspořádání dává více možností i samotnému senátoru více propojovat regionální politiku (to, co vás jako občany tíží) s tou celostátní. Proto kandiduji do Senátu a chci změnit toto oddálení politiků, kteří by měli sloužit nám a ne dostávat trafiky na šest let.

Zvažte prosím mou případnou podporu


Volte rozumem, Váš kandidát do Senátu

Jan Vondrouš