Volby 2019
Volební jedenáctero pro volby do Evropského parlamentu

1. Jeden člověk - jedna exekuce v rámci EU.

Nejvíce nákladů u zadlužených lidi je spojeno se samotnými náklady na vymožení exekuce. Přitom při více exekucích každý exekutor dělá prakticky to samé. Proč tedy zadlužovat lidi víc, když v okamžiku, kdy dlužník už jednu exekuci má, jsou další náklady na stejnou práci (tj. zjištění majetku dlužníka) naprosto zničující. Stejný systém by měl platit v rámci celé EU. Pokud se dlužník odstěhuje do jiné země v rámci jednotného společenství, měl by automatický exekutor zaslat podklady do další země.


2. Student mobily - Erasmus plus

Chceme pomáhat absolventům s hledáním práce, podpořit výměnné pobyty studentů a zajistit více prostředků pro program Erasmus. Také bychom rádi umožnili studentům cestovat se slevou po celé Evropě. Žijeme jen jednou a před nástupem do práce by mladí lidé měli mít možnost poznat jiné způsoby života v rámci sjednocené Evropy. V případě úspěchu ve volbách chceme nabídnout studentům pracovní stáže v Evropském parlamentu.


3. Jednotné omezení jízd kamionů v rámci EU!

Opatření je výhodné z hlediska bezpečnosti víkendového provozu. Každý majitel osobního vozidla má zcela jistě své zkušenosti z dálnice D1 a podobně. I pro řidiče kamionů to ale bude mít své výhody. V celé EU budou totiž přesně vědět, kdy nepůjdou do práce. Zaměstnavatelé si podle toho budou moci jednotně naplánovat trasy a směny atd..


4. Jednotná kvalita základních potravin v rámci EU!

Není možné, aby byla Česká republika i nadále popelnicí Evropy. Za kvalitu potravin musí odpovídat země původu dané potraviny. Chceme vymáhat kvalitu i pomocí pokut pro členské státy. Zároveň chápeme, že jednotlivé národy mají své určité standardy, které jsou a mohou být rozdílné. U základních potravin, nebo podílu masa či označování jednotlivých potravin však musí platit jasná pravidla!


5. Chceme čisté oceány!

Piráti mají internet jako moře. Naším cílem je, se vrátit k těm mořím, která jsou znečištěna nadměrným užíváním plastových výrobků. EU musí vyvinout větší tlak na státy, které mají největší podíl na znečišťování oceánů. Zákazem některých plastových výrobků v Evropě se situace nevyřeší. Společnou ekologickou politikou však ano!


6. Základní jednotný mobilní tarif pro EU!

Chceme jednotnou cenu mobilních tarifů. Česká republika má přemrštěné ceny v porovnání se zbytkem Evropy. Chceme proto zavést v rámci Evropské unie jednotný základní tarif, který by měl být všem dostupný.


7. Ponechme českou korunu!

Chceme si ponechat domácí měnu s ohledem na rizika spojená se zavedením společné evropské měny. Alespoň do doby, než bude jasné, kam Evropa v rámci ekonomického propojení dospěje. Zároveň chceme na toto téma zavést odbornou diskuzi, která by následně představila veřejnosti všechna pro a proti jednotné měny.

8. Zrušení evropské pohraniční agentury!

Ochranu vnějších hranic musí zajišťovat státy na této hranici za podpory prostředků z EU. Nikoliv systém jakési evropské pohraniční agentury, která čerpá finanční prostředky nás vše a přitom má nulový efekt.


9. Podpora rozvojových oblastí a válkou zničených zemí musí probíhat na daném místě!

Místo přijímání uprchlíků by EU měla podpořit obnovu oblastí zničených válkou. Zároveň by měla být aktivní v rámci zahraniční politiky v prosazování mezinárodního práva a lidských práv tam, kde evidentně mocnosti a světové organizace selhávají. Přijetím všech uprchlíků ze Sýrie v produktivním věku do zemí EU neřeší problém konfliktu v Sýrii, ba naopak!


10. Koordinovaný trh pracovních sil v rámci EU!

Pokud členský stát trpí nedostatkem pracovní síly, tak ho bude povinen řešit nabídkou v ostatních členských zemích. Když mohou němečtí důchodci žít ve Španělsku, tak proč by mladí Španělé nemohli pracovat v Německu. Proč Německo v okamžiku, kdy akutně řeší podstav ekonomicky aktivního obyvatelstva primárně nevytváří pobídky v jižních zemích EU? ... Z tohoto důvodu jsme pro koordinovaný trh pracovních sil.


11. Podpoříme mobilitu seniorů v rámci EU!

Po vstupu do Evropské unie dostali mladí lidé možnost v rámci různých projektů (např. Erasmus) cestovat a studovat v rámci celé evropské unie. Dostali tak možnost seznámit se s rozmanitostí evropské unie a jednotlivých členských států. Zastáváme názor, že to samé by měli mít i lidé staršího věku - důchodci. Chceme proto podpořit a dotovat v rámci EU mobilitu seniorů!


STOP kamionům přes Roudnici

V poslední době probíhá spor mezi městem Roudnice nad Labem a Ústeckým krajem o podobu rekonstrukce mostu, který je přímo v Roudnici nad Labem - v centru a spojuje část za řekou s historickou částí včetně náměstí. Náš kandidát Jan Vondrouš přijal nabídku místních a podpořil svým podpisem petici, která se nachází v info-centru města.
"Dlouhodobě podporuji omezení jízd kamionů a v případě tohoto mostu by to bylo hodně alarmující, kdyby byť po rekonstrukci dosáhl kraj toho, že by se zvýšila nosnost na oněch 28 tun a došlo by tedy k volným průjezdům kamionů přes město. Ono ani tak nejde o ten most, jako o samotné centrum, které by se tím prakticky zlikvidovalo. Ať nejprve kraj vyřeší ve spolupráci s Ministerstvem dopravy tolik potřebný obchvat města a s ním spojený nový most," dodává Jan Vondrouš.

Kamiony patří na koleje.

V rámci programových priorit politické hnutí NE-VOLIM.CZ,  včetně jeho kandidáta do Senátu PČR Jana Vondrouše za obvod 29 - Litoměřicko, je třeba vyzdvihnout záměr oprášit heslo, které mělo úspěch v roce 2006 pro Stranu zelených a znamenalo pro ni vstup do Parlamentu. "Ano i našim záměrem je dostat kamiony tam kam patří, protože příroda se evidentně vyčerpává a z hlediska dopravy je nutné nalézat alternativní řešení. K nim bezesporu železnice patří. A nemyslím si, že bychom byli tak bohatí na ropu a měli tolik čistého vzduchu, abychom dovolili jezdit kamionům do Štětí s nákladem dřeva po silnicích druhé třídy napříč všemi městy a obcemi, když by to zvládl jeden ucelený vlak," namítá Jan Vondrouš.

Rozšíření petičního místa pro trať Lovosice - Teplice.

Zároveň jsme na oplátku poprosili o umístění naší petice za obnovu železniční tratě 097 Lovosice - Teplice do info-centra, v čemž nám tamní zaměstnanci vyšli velmi vstříc. Jsme rádi,  že se tak toto info-centrum stává dalším kontaktní místem a nejen lidé z Lovosicka a Litoměřicka, ale také Roudnice nad Labem se plnohodnotně připojí za boj pro obnovu turisticky významné tratě.

JV