Volební program pro volby do Evropského parlamentu 2019
Program hnutí NE-VOLIM.CZ k volbám do Evropského parlamentu 2019, který můžete komentovat prostřednictvím kontaktního formuláře. Za každý názor budeme vděční.


1. Jeden člověk - jedna exekuce v rámci EU.

Nejvíce nákladů u zadlužených lidi je spojeno se samotnými náklady na vymožení exekuce. Přitom při více exekucích každý exekutor dělá prakticky to samé. Proč tedy zadlužovat lidi víc, když v okamžiku, kdy dlužník už jednu exekuci má, jsou další náklady na stejnou práci (tj. zjištění majetku dlužníka) naprosto zničující. Stejný systém by měl platit v rámci celé EU. Pokud se dlužník odstěhuje do jiné země v rámci jednotného společenství, měl by automatický exekutor zaslat podklady do další země.

A jaký je váš názor?

2. Student mobility - Erasmus plus

Chceme pomáhat absolventům s hledáním práce, podpořit výměnné pobyty studentů a zajistit více prostředků pro program Erasmus. Také bychom rádi umožnili studentům cestovat se slevou po celé Evropě. Žijeme jen jednou a před nástupem do práce by mladí lidé měli mít možnost poznat jiné způsoby života v rámci sjednocené Evropy. V případě úspěchu ve volbách chceme nabídnout studentům pracovní stáže v Evropském parlamentu.

A jaký je váš názor?

3. Jednotné omezení jízd kamionů v rámci EU!

Opatření je výhodné z hlediska bezpečnosti víkendového provozu. Každý majitel osobního vozidla má zcela jistě své zkušenosti z dálnice D1 a podobně. I pro řidiče kamionů to ale bude mít své výhody. V celé EU budou totiž přesně vědět, kdy nepůjdou do práce. Zaměstnavatelé si podle toho budou moci jednotně naplánovat trasy a směny atd..

A Jaký je váš názor?

4. Jednotná kvalita základních potravin v rámci EU!

Není možné, aby byla Česká republika i nadále popelnicí Evropy. Za kvalitu potravin musí odpovídat země původu dané potraviny. Chceme vymáhat kvalitu i pomocí pokut pro členské státy. Zároveň chápeme, že jednotlivé národy mají své určité standardy, které jsou a mohou být rozdílné. U základních potravin, nebo podílu masa či označování jednotlivých potravin však musí platit jasná pravidla!

A jaký je váš názor?

5. Chceme čisté oceány!

Piráti mají internet jako moře. Naším cílem je, se vrátit k těm mořím, která jsou znečištěna nadměrnou produkcí plastových výrobků. EU musí vyvinout větší tlak na státy, které mají největší podíl na znečišťování oceánů. Zákazem některých plastových výrobků v Evropě se situace nevyřeší. Společnou ekologickou politikou však ano!

A jaký názor máte vy?


6. Základní jednotný mobilní tarif pro EU!

Chceme jednotnou cenu mobilních tarifů. Česká republika má přemrštěné ceny v porovnání se zbytkem Evropy. Chceme proto zavést, v rámci Evropské unie, jednotný základní tarif, který by měl být všem dostupný.

A jaké poplatky za mobil platíte vy?

7. Ponechme českou korunu!

Chceme si ponechat domácí měnu s ohledem na rizika spojená se zavedením společné evropské měny. Zatím není ani jasné, kam Evropa v rámci ekonomického propojení dospěje. Zároveň chceme na toto téma zavést odbornou diskuzi, která by následně představila veřejnosti všechna pro a proti jednotné měny.

A jaký je váš názor na euro?

8. Zrušení evropské pohraniční agentury!

Ochranu vnějších hranic musí zajišťovat státy na této hranici za podpory prostředků z EU. Nikoliv systém jakési evropské pohraniční agentury, která čerpá finanční prostředky nás všech a přitom má nulový efekt.

A jak se vy díváte na problematiku ochrany vnějších hranic?

9. Podpora rozvojových oblastí a válkou zničených zemí musí probíhat na daném místě!

Místo přijímání uprchlíků by EU měla podpořit obnovu oblastí zničených válkou. Zároveň by měla být aktivní v rámci zahraniční politiky v prosazování mezinárodního práva a lidských práv tam, kde evidentně mocnosti a světové organizace selhávají. Přijetím všech uprchlíků ze Sýrie v produktivním věku do zemí EU neřeší problém konfliktu v Sýrii, ba naopak!

A jaký je váš názor?

10. Koordinovaný trh pracovních sil v rámci EU!

Pokud členský stát trpí nedostatkem pracovní síly, tak ho bude povinen řešit nabídkou v ostatních členských zemích. Když mohou němečtí důchodci žít ve Španělsku, tak proč by mladí Španělé nemohli pracovat v Německu. Proč Německo v okamžiku, kdy akutně řeší podstav ekonomicky aktivního obyvatelstva primárně nevytváří pobídky v jižních zemích EU? ... Z tohoto důvodu jsme pro koordinovaný trh pracovních sil.

A jaký názor máte vy?

11. Podpoříme mobilitu seniorů v rámci EU!


Po vstupu do Evropské unie dostali mladí lidé možnost v rámci různých projektů (např. Erasmus) cestovat  a studovat v rámci celé evropské unie. Dostali tak možnost seznámit se  s rozmanitostí evropské unie a jednotlivých členských států. Zastáváme názor, že to samé by měli mít i lidé staršího věku - důchodci. Chceme proto podpořit a dotovat v rámci EU mobilitu seniorů!

A jak se na to díváte vy?