Volební program pro volby do Evropského parlamentu 2019
Program hnutí NE-VOLIM.CZ k volbám do Evropského parlamentu 2019, který můžete komentovat prostřednictvím kontaktního formuláře. Za každý názor budeme vděční.


1. Jeden člověk - jedna exekuce v rámci EU.

Nejvíce nákladů u zadlužených lidi je spojeno se samotnými náklady na vymožení exekuce. Přitom při více exekucích každý exekutor dělá prakticky to samé. Proč tedy zadlužovat lidi víc, když v okamžiku, kdy dlužník už jednu exekuci má, jsou další náklady na stejnou práci (tj. zjištění majetku dlužníka) naprosto zničující. Stejný systém by měl platit v rámci celé EU. Pokud se dlužník odstěhuje do jiné země v rámci jednotného společenství, měl by automatický exekutor zaslat podklady do další země.

A jaký je váš názor?

2. Student mobility - Erasmus plus

Chceme pomáhat absolventům s hledáním práce, podpořit výměnné pobyty studentů a zajistit více prostředků pro program Erasmus. Také bychom rádi umožnili studentům cestovat se slevou po celé Evropě. Žijeme jen jednou a před nástupem do práce by mladí lidé měli mít možnost poznat jiné způsoby života v rámci sjednocené Evropy. V případě úspěchu ve volbách chceme nabídnout studentům pracovní stáže v Evropském parlamentu.

A jaký je váš názor?

3. Jednotné omezení jízd kamionů v rámci EU!

Opatření je výhodné z hlediska bezpečnosti víkendového provozu. Každý majitel osobního vozidla má zcela jistě své zkušenosti z dálnice D1 a podobně. I pro řidiče kamionů to ale bude mít své výhody. V celé EU budou totiž přesně vědět, kdy nepůjdou do práce. Zaměstnavatelé si podle toho budou moci jednotně naplánovat trasy a směny atd..

A Jaký je váš názor?

4. Jednotná kvalita základních potravin v rámci EU!

Není možné, aby byla Česká republika i nadále popelnicí Evropy. Za kvalitu potravin musí odpovídat země původu dané potraviny. Chceme vymáhat kvalitu i pomocí pokut pro členské státy. Zároveň chápeme, že jednotlivé národy mají své určité standardy, které jsou a mohou být rozdílné. U základních potravin, nebo podílu masa či označování jednotlivých potravin však musí platit jasná pravidla!

A jaký je váš názor?

5. Chceme čisté oceány!

Piráti mají internet jako moře. Naším cílem je, se vrátit k těm mořím, která jsou znečištěna nadměrnou produkcí plastových výrobků. EU musí vyvinout větší tlak na státy, které mají největší podíl na znečišťování oceánů. Zákazem některých plastových výrobků v Evropě se situace nevyřeší. Společnou ekologickou politikou však ano!

A jaký názor máte vy?


6. Základní jednotný mobilní tarif pro EU!

Chceme jednotnou cenu mobilních tarifů. Česká republika má přemrštěné ceny v porovnání se zbytkem Evropy. Chceme proto zavést, v rámci Evropské unie, jednotný základní tarif, který by měl být všem dostupný.

A jaké poplatky za mobil platíte vy?

7. Ponechme českou korunu!

Chceme si ponechat domácí měnu s ohledem na rizika spojená se zavedením společné evropské měny. Naopak nespornou výhodou národní měny je akceschopnost centrální banky při řešení ekonomických krizí. Zároveň chceme na toto téma zavést odbornou diskuzi, která by následně představila veřejnosti všechny klady a zápory evropské měny. Do budoucna rozhodně nebudeme prosazovat přijetí eura.

A jaký je váš názor na euro?

8. Zrušení evropské pohraniční agentury!

Ochranu vnějších hranic musí zajišťovat státy na této hranici za podpory prostředků z EU. Nikoliv systém jakési evropské pohraniční agentury, která čerpá finanční prostředky nás všech a přitom má nulový efekt.

A jak se vy díváte na problematiku ochrany vnějších hranic?

9. Podpora rozvojových oblastí a válkou zničených zemí musí probíhat na daném místě!

Místo přijímání uprchlíků by EU měla podpořit obnovu oblastí zničených válkou. Zároveň by měla být aktivní v rámci zahraniční politiky v prosazování mezinárodního práva a lidských práv tam, kde evidentně mocnosti a světové organizace selhávají. Přijetím všech uprchlíků ze Sýrie v produktivním věku do zemí EU neřeší problém konfliktu v Sýrii, ba naopak!

A jaký je váš názor?

10. Koordinovaný trh pracovních sil v rámci EU!

Pokud členský stát trpí nedostatkem pracovní síly, tak ho bude povinen řešit nabídkou v ostatních členských zemích. Když mohou němečtí důchodci žít ve Španělsku, tak proč by mladí Španělé nemohli pracovat v Německu. Proč Německo v okamžiku, kdy akutně řeší podstav ekonomicky aktivního obyvatelstva primárně nevytváří pobídky v jižních zemích EU? ... Z tohoto důvodu jsme pro koordinovaný trh pracovních sil.

A jaký názor máte vy?

11. Podpoříme mobilitu seniorů v rámci EU!


Po vstupu do Evropské unie dostali mladí lidé možnost v rámci různých projektů (např. Erasmus) cestovat  a studovat v rámci celé evropské unie. Dostali tak možnost seznámit se  s rozmanitostí evropské unie a jednotlivých členských států. Zastáváme názor, že to samé by měli mít i lidé staršího věku - důchodci. Chceme proto podpořit a dotovat v rámci EU mobilitu seniorů!

A jak se na to díváte vy?