Volební program
pro volby do Senátu PČR za obvod 29 - Litoěmřice

Prvním bodem programu je tedy snaha o obnovu železnic, které na Litoměřicku byly a které měly své opodstatnění. Pro budoucnost (z hlediska turistiky, ale také např. z hlediska rozvoje pracovní zaměstnanosti) zcela určitě své uplatnění najdou také. Obnovení tratě 097 by mělo také své opodstatnění v případě kompletní revitalizace v tom, že by zde mohla být přesunuta nákladní doprava směřující z uhelných pánví přes Ústí a podél Labe, kde je kapacita velmi vytížená. Vymazal by se tím jeden z argumentů obhájců megalomanského nápadu splavnit Labe, k čemuž v současné době nemáme ani dostatek vody, ani ty potřebné miliardy...

Druhým bodem programu je uchování nemocnic v Roudnici nad Labem a Litoměřicích v regionálních rukou. Ať již soukromých nebo pod správou měst či Krajské zdravotní. Zcela určitě ale nelze hazardovat se zdravím spoluobčanů tím, že část politické odpovědnosti přenecháme nějaké nadnárodní společnosti. Vzpomeňme se například jak to dopadlo s vodohospodářstvím - tím že o údržbu se starají v mnoha obcích a městech také nadnárodní společnosti. A jak nám rapidně zdražilo vodné a stočné. Vzpomeňme na byty pana Bakaly, sliby o tom kam přejdou. Je bláhové si myslet, že tyto velké společnosti mají zájem na nás lidech, těm jde jen o zisk a se zdravím kšeftovat nelze. Stačí se podívat jak dopadla nemocnice v Sušici.

Třetím bodem a to celostátním je narovnání senátních obvodů, které se nyní tváří spravedlivě (protože jsou tvořeny celky o 100 obyvatelích) ale naprosto nerespektují uzemní uspořádání. Já jsem například hovořil s voliči z města Slaný a Zlonice a oni prostě nechápou proč by měli nyní volit někoho z Litoměřic, když takový člověk se tam pak u nich na Slánsku za celých šest let neukáže. Takových nespravedlivých míst je víc a dělá to Senát nedůvěryhodným. Je to také jedna z příčin katastrofálně malé účasti na těchto volbách. Chtěl bych proto aby Slánsko patřilo ke Kladnu tak jak má a k Litoměřicku zase naopak Velemín, který je nyní naprosto nesmyslně oddělený.