Volební program
Hlavní téma 

Zaměstnanost

sociální oblast:

- zvýšení min. mzdy k 1.1.2020 na 15 000 Kč, tedy cca 50% průměrné mzdy(není možné mít 7. nejnižší min. mzdu v EU, když produktivita občanů ČR patří mezi prvních 10 nejvyšších v EU, např. i Portugalsko s nižší produktivitou má min. mzdu ve výši 650 Euro, tedy cca 17 500 Kč), na rok 2021 růst minimální .mzdy v ČR na 18 000 Kč, růst v roce 2022 na 19-20 000 Kč.

- posílení role odborů a práv zaměstnanců - tam kde nepůsobí odborová organizace, zavedení zaměstnaneckých rad, omezení přesčasové práce - pouze souhlas zaměstnance(není možné přetěžovat zaměstnance z důvodu více zakázek pro firmy či nedostatku zaměstnanců)

- pravidelná valorizace důchodů - zavedení min. důchodu na úroveň 12 000 Kč(je potřeba stanovit min. hranici důchodu, stejně jako je min. mzda, aby byla i u důchodců zaručená důstojná životní úroveň a důstojné stáří), lidi s majetkem na 25 mil. Kč by žádný důchod nedostávali, narovnání zásluhovosti - větší procento rovného důchodu než toho zásluhového

- zvýšení mateřské na 300 000 Kč(náklady na pořízení dítěte stále rostou a je potřeba i nadále zvyšovat vyplácenou mateřskou, dítě musí mít zabezpečený důstojný vstup do života)

- prosazujeme pravidelné zvyšování hranice životního a existenčního minima, resp. z 2200 na 4000 Kč a z 3400 na 6000 Kč (od roku 2007 se hranice 3400 Kč, resp. 2200 Kč nezvyšovala, ač se náklady na život neustále zvyšují, zvýšení nezabavitelné částky - je to důležité pro lidi co mají exekuce, insolvence nebo jsou odkázány v důsledku svého zdravotního stavu na různé dávky, matky samoživitelky)

- zvýšení nezabavitelné částky k životu ze současných 9300 Kč na 14 000 Kč(současná částka už nepostačuje k životu a zaplacení nutných výdajů na bydlení a jídlo)

- zvýšení částky prvních 3 dnů nemocenské na úrovni 65% hod. mzdy nebo zavedení tzv. Sick Days(menší administrativní zátěž a výhodné pro OSVČ, firmy, je zcela běžné, že pokud se marodí je potřeba i první 3 dny pobírat nemocenskou nebo výpadek peněz prostě nahradit)

- daňové zvýhodnění pro ty zaměstnavatele, kteří zaměstnají lidi zdravotně znevýhodněné, např. snížením určitého % z daně(tito lidé jsou už svým handicapem značně omezeni na pracovním trhu)

- rapidní omezení pracovní agentur(není možné mít v ČR okolo 1400 pracovních agentur, sousední Německo okolo 300), agenturní zaměstnávání pouze u cizinců nebo lidí s pracovním povolením, u českých občanů nikoliv - nástup do kmenového stavu(tento model je zcela běžný v Německu), vrácení kompetence hledání práce zpět na Úřad práce

- podpoření zákona o sociálním bydlení(zamezení obchodu s dávkami a příspěvky na bydlení pro sociálně slabé občany), obnovení novomanželských půjček - snížení částky o každé narozené dítě v rodině(je potřeba usnadnit vstup mladých lidí a rodin do života, hypotéky se stávají nedostupnými), dostupné nájemní bydlení, podpoření státní výstavby obecních bytů s regulovaným nájmem(výhoda pro lidi, kteří se nechtějí na začátku života hned vázat hypotékou, ne každý občan si může dovolit hypotéku, možnost odkupu bytu formou nájmu)

- "záchranný sociální program" pro ty co přijdou o zaměstnání, bydlení a hrozí propad do bezdomovectví - sociální byty, pomoc terénních pracovníků při hledání bydlení a vhodného zaměstnání, vrátit zpět do života(tento program např. v současné době praktikuje úspěšně město Brno)

- zavedení 35 hod. pracovního týdne při ponechání současné výše mzdy(je potřeba jít příkladem tak jako v případě Francie kde již od roku 1997 je zaveden 35hod. pracovní týden a zkracovat pracovní týden, zkrácení pracovní doby má minimální vliv na produktivitu)

- jednorázové daňové zvýhodnění pro firmy, které zaměstnají matky po mateřské dovolené ve formě daňového bonusu, trvá-li zaměstnání déle než 3 měsíce( ČR usnadňuje vstup pro levnou pracovní sílu ze zahraničí, ale přitom má okolo 80 tisíc maminek po mateřské, které mají problémy najít vhodnou práci, kde by jim vyšli vstříc, jsou znevýhodněny dětmi)

- zvážit možnost zavedení NZP(nepodmíněný základní příjem) jako jednotné sociální dávky na místo současného množství dávek, přídavků a příspěvků(zjednodušení administrativní zátěže pro úřady i žadatele, zrychlení úředního procesu - žadatelé mnohdy čekají i řadu měsíců na vyjádření úřadů a udělení dávek, zároveň by i tak úředníci byli více v terénu a řešili např. zneužívání dávek)

- zakládání podniků a družstev s podílem státu v tradičních odvětvích - potravinářství, strojírenství, sklo, porcelán, obuv, oděv( jistý faktor zaměstnání v tradičních odvětvích a více peněz do státního rozpočtu z daní)

- podpora rekvalifikací a možnosti dokončit vzdělání pro lidi bez dokončeného základního vzdělání(větší možnosti pro občana jak se uplatnit na trhu práce)

- sociální pomoc lidem, kteří nemají odpracovaných 35 let(např. formou vzdělávání a prací z domova či dílen), pomoc lidem bez domova formou bydlení "kontejnerových" domech - jsou rychle postavitelné a levné - nutno i zajistit, aby si i tito lidé mohli vyzvedávat dávky na dohodnutém místě i úřadě, ale ještě lépe aby mohli pracovat a pobírat slušnou mzdu

Mnoho z nás si klade otázku kde na to vzít: odpověď je občas jednoduššší, z naší země odchází ročně několik stovek miliard korun na dividendách bank a nadnárodních společností do ciziny jako jejich zisk z práce našich občanů, tato částka až 300 miliard korun je obrovská, navíc příjmy naší ekonomiky jsou více než 41% HDP - u vyspělých ekonomik je to okolo 36%, akorát stále neumíme řádně zabránit velkých unikům, trafikám politiků a lobbistů na ně napojených, pak by bylo spousta peněz i na důležité projekty a občany této země.

Skutečně bohatý národ se nepozná podle toho jak velkou má ekonomiku nebo jak mu roste HDP, ale jak se dokáže postarat o své občany, od kolébky po hrob a především o ty nejslabší - matky samoživitelky, důchodce, rodiny s dětmi a umožní pěkný vstup do života, život kde se vytváří hodnoty a důstojné zakončení života.